Società Dante Alighieri Friesland

tel: 058-2563525
e-mail: comitato@dantefriesland.nlCari visitatori!

Benvenuti al sito telematico - nato il 22 novenbre 2000 - del Comitato di Friesland. Troverete qui elementi della nostra "Nieuwsbrief" che ricevono i soci del nostro comitato. Saranno menzionate ultime notizie, reazioni, attività prossime etc.

Tenzij anders vermeld beginnen onze bijeenkomsten om 14.30 of 19.30 uur en vinden plaats op de per lezing aangegeven locatie. 

Toegang introducés: € 5,00 (tenzij anders vermeld)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________<>


Lid worden van Dante Friesland? 

Italië is een ‘verhaal’ dat al eeuwenlang veel mensen boeit.

U kent misschien de plaatsen waar dit verhaal zich afspeelt: Venetië met zijn kanalen, de paleizen van Florence, de pleinen van Rome, de glooiende heuvels van Toscane, het stralende landschap van het Zuiden. Bekende personages uit dit verhaal zijn: Michelangelo en Rafaël, Verdi en Vivaldi, Fellini en Pasolini. In het dagelijks leven bent u vertrouwd met veel voorwerpen ontworpen in Italië, van kleding tot auto’s: ook die maken deel uit van het verhaal.

Bij de Società ‘Dante Alighieri’ kunt u dit fascinerende verhaal beter leren kennen! www.dantefriesland.nl


Belangstelling?

Neemt u dan onderstaande tekst over op papier en stuur het strookje in een voldoende gefrankeerde envelop naar:

secretariaat: Ottemaweg 3, 9063 DW Mûnein.

E-mail : mg.vegter@yahoo.com

Ondergetekende, mw/dhr………………………………

Adres ……………………………………………………………..

Postcode en woonplaats…………………………………

Meldt zich m.i.v ………….. aan als lid van Società Dante Alighieri en heeft de contributie over-gemaakt op rek. nr. NL85ABNA042 48 91 719

t.n.v. de penningmeester Dante Alighieri Friesland.

Datum.............. handtekening………………………… \


Voor meer inlichtingen kunt u bellen tel. 058-2563525 of 058-2124963 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Houdt u van Italië?

Wilt u er meer over weten?

Zou u de taal willen leren lezen en spreken? Kortom gaat uw interesse voor dit land verder dan een vakantie, dan is er voor u de

Società Dante Alighieri

opgericht in 1889, met een centrale zetel in Rome en met meer dan 400 afdelingen over de gehele wereld, waarvan 18 in Nederland. De vereniging is genoemd naar de beroemde

Florentijnse dichter Dante Alighieri (1265-1321), die beschouwd wordt als de grondlegger van de Italiaanse taal. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de kennis van volk, taal en cultuur van Italië. Iedere afdeling doet dit op haar eigen wijze en met haar eigen mogelijkheden.

De afdeling Friesland probeert zoveel mogelijk inlichtingen te geven over alles wat zich afspeelt op het gebied van de Italiaanse cultuur in Nederland. Verder ontwikkelt onze vereniging activiteiten op het gebied van: . lezingen over kunst, keuken, design en toerisme

. film en theaterbezoek Dante Friesland bemiddelt bovendien bij: . taallessen op meerdere niveaus door bevoegde docenten . conversatielessen voor gevorderden

. lezen in groepjes . privé taallessen

Om deel te kunnen nemen aan de lezingen/activiteiten of lessen dient u lid van Dante Friesland te zijn. Het lidmaatschap bedraagt € 20,00 per persoon of € 30,00 per samenwonend (echt)paar per kalenderjaar. Opzeggingen dienen voor 1 oktober van een lopend boekjaar te geschieden.

<>Società Dante Alighieri Friesland, banknummer NL85ABNA042 48 91 719
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEZINGEN SEIZOEN 2017-2018

Wij nodigen u van harte uit op onze eerste bijeenkomst van 22 oktober a.s. In Grand Café
Restaurant De Koperen Tuin.

Zondagmiddag 22 oktober, aanvang 14.30 uur

Rome in de Renaissance, lezing door Marc Permeke

Hoewel Florence bekend staat als de 'geboorteplaats van de Renaissance', zien we ook in Rome een
groot aantal bijzondere voorbeelden van deze vernieuwende stijl, die teruggaat tot de Klassieke
Oudheid.
De Pausen Nicolaas V, Sixtus IV, Alexander VI, Julius II en Leo X hebben beroemde architecten
als Bramante, Leon Battista Alberti, Antonio de Sangallo en kunstenaars als Fra Angelico,
Pinturicchio, Michel Angelo, Rafaël, Botticelli en Perugino aangetrokken. Hoogetepunten zijn o.m.
de door Rafaël gedecoreerde pauselijke vertrekken in het Vaticaan en de fresco's van Michelangelo
in de Sixtijnse kapel.Maar niet minder fraai zijn de prachtige kerkjes van Santa Maria del Popolo,
Sant Agostino en Santa Maria della Pace met hun kunstschatten. Ook het tempeltje (Tempietto) van
Bramante doet niet onder voor een bouwwerk uit de Klassieke Oudheid. Tenslotte laten adellijke
families als Della Rovere en Farnese hun stadspaleizen in grootse stijl bouwen en decoreren. Rome
krijgt in deze periode opnieuw de grandeur die het daarvoor verloren had. (Tekst: Marc Permeke)
Marc Permeke is zeer verbonden met Italië. Hij woonde in Rome en in Taormina, waar hij als gids
werkte. In Nederland was hij docent aan de NHTV (Ned. Hogeschool voor Toerisme en
Vrijetijdsbesteding) te Breda, nadat hij kunstgeschiedenis had gestudeerd aan de universiteit van
Leiden. Sinds zijn pensionering geeft hij lezingen en cursussen.

Taal : Nederlands
Toegang lezing: gratis voor leden, introducés € 5,00

<>-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondagmiddag 19 november,
aanvang 14.30 uur in Grand Café Restaurant "De Koperen Tuin".

Austera Eleganza,Turijn in Beeld,Woord en Klank
door Pieter Bakker en Patrizia Schiozzi.

Na afloop van de lezing volgt ter plekke een buffet.

Turijn gold lange tijd als een typisch industriële werkstad in Noord-Italië en als het lelijke zusje van  de klassieke parels  Venetië, Rome en Firenze. Sinds het in oude luister herstellen, aan het begin van deze eeuw, van deze voormalige hoofdstad van het verenigde Italië, straalt Turijn weer als vanouds: de grandeur van de paleizen in en rondom de stad, het rijke erfgoed aan abdijen en kerken, de imponerende pleinen en het veelkleurige culturele leven maken van de huidige hoofdstad van Piemonte een niet meer te missen reisdoel. In deze lezing zullen Patrizia Schiozzi en Pieter A. Bakker lijnen trekken tussen het mythische begin, de Romeinse tijd, het koninklijke verleden (toen het huis Savoye de stad als domicilie koos) en het opnieuw luisterrijke heden. Cultuurgeschiedenis, eigen ervaringen en onvermoede wetenswaardigheden zullen samenkomen tot een ode in beeld, woord en klank.
Patrizia Schiozzi is Turijnse van geboorte. Sinds 1986 woont zij in Nederland. Italië en met name haar geboortestad kunnen echter rekenen op jaarlijkse bezoeken. Ze zet vol trots haar professie (een website over Turijn is in de maak) en hobby (fotografie) in om de herboren stad over het voetlicht te brengen.
Pieter A. Bakker is muziekhistoricus. Hij verzorgt cursussen en lezingen voor zijn bureau Musica Docet (www.musicadocet.nl) en richt zich daarbij o.a. op facetten van de Italiaanse muziek- en cultuurgeschiedenis.

Na afloop van de lezing kunt u deelnemen aan een Pastabuffet (vis, vlees en vegetarisch) vergezeld van een Saladebuffet en ter afsluiting een Dessertbuffet met verschillen soorten ijs, cakes en fruit, consumpties zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Taal : Nederlands
Toegang lezing : gratis voor leden, introducés € 7,50
Toegang lezing en buffet : € 20,00 p.p. voor leden; introducés betalen € 25,00 p.p.
Aanmelding en betaling : vóór 15 november 2017, zie hieronder i.v.m. de voorwaarden

Wij hopen dat u in groten getale komt.

BUFFET
Aanmelding via e-mail: mg.vegter@yahoo.com, met de desbetreffende omschrijving of met over te nemen onderstaand strookje via de post: Dante Friesland, Ottemaweg 3, 9063 DW Mûnein

Pasta- Salade en Dessertbuffet, consumpties niet inbegrepen, aanmelding vóór 15 november 2017, omschrijving BUFFET
naam en voorletters :
straat en huisnummer :
postcode en woonplaats :
tel. en e-mail :
aantal personen : waarvan  lid introducé(s)*

*Het bedrag van € 20,00 p.p. voor leden en € 25,00 p.p. voor introducés gaarne overmaken vóór 15 november 2017, omschrijving: BUFFET; op rekeningnummer NL85ABNA042 48 91 719 t.n.v. Società Dante Alighieri Friesland, Leeuwarden.
N.B. Bent u nadat u betaald heeft, door omstandigheden verhinderd, meldt u zich dan af VÓÓR 15 november 2017, na die datum is restitutie niet meer mogelijk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cursussen 2017/2018

Voor het volgen van een cursus is kennis van de Nederlandse grammatica een vereiste. Plaatsing
gaat in overleg met de docent. Tijdens de cursus wordt zoveel mogelijk Italiaans gesproken. Alle
cursussen vergen enige uren huiswerk per week.
Om deel te kunnen nemen aan de lessen, dient u lid te zijn van de Società Dante Alighieri
Friesland.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met onze cursuscoördinator mevrouw Tet Scholte, tel.
058-2663409 of tlscholte@live.nl
De 22 lessen vinden plaats op dinsdagavond in het 'Cultuurcentrum', Dirk Boutstraat 35, 8932 CT
Leeuwarden
De eerste lesavond is dinsdag 26 september.
Groep 1, niveau A2-B1 van 17.30-18.30 uur
Groep 2, conversatiegroep van 18.30-20..00 uur
Groep 3, niveau A0-A1 van 20.00-21.00 uur (beginners)
Groep 4 niveau A1-A2 van 21.00-22.00 uur (tweede/derde jaar)

De kosten voor groepen 1,3 en 4 zijn € 220,00, voor de conversatiegroep € 230,00.
Info en inschrijving: Mevrouw Tet Scholte, tel. 058-2663409 of tlscholte@live.nl

Lidmaatschap Dante Friesland

Het lidmaatschap bedraagt € 20,00 per persoon of € 30,00 per samenwonend (echt)paar per
kalenderjaar.
Wij verzoeken cursisten/leden die zich niet opnieuw inschrijven voor een cursus en/of geen lid
willen blijven van de vereniging dit bij de secretaris te melden vóór 1 oktober 2017 per e-mail:
mg.vegter@yahoo.com of per post: Ottemaweg 3, 9063 DW Mûnein

Nuttige adressen
www.ladante.it: Sede Centrale van La Società Dante Alighieri, Piazza Firenze, 27-00186 Rome
www.museionline.it
www.nkv.nl: Nederlands Klassiek Verbond, afdeling Friesland
Varia
www.harmonie.nl. Tania Kross: Carmen, vrijdag 6 oktober 2017. De Staatsopera van Tatarstan:
Rigoletto, donderdag 19 oktober 2017 en De Nederlandse Reisopera met La Traviata, dinsdag 14
november 2017
www.noordelijkfilmfestival.nl Van 8 tot en met 12 november 2017

Boeken
La rete di protezione door Andrea Camilleri
Il piatto forte è l'emozione, 50 ricette dal Sud al Nord door Antonino Cannavacciuolo
Le otto montagne door Paolo Cognetti
Rondini d'inverno door Maurizio de Giovanni
La resisitenza in cucina, ricette di guerra per resistere al tempo di crisi door Roberta Pieraccioli
Een Bataafse gemeenschap in de wereld van het Romeinse Rijk door Nico Roymans en Ton Derks
Sabina-vrouw van Hadrianus,een bijzondere liefdesgeschiedenis door Nynke Smits


Het bestuur wenst u een heel plezierig seizoen 2017-2018
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tentoonstellingen in Italië

Milano. Alessi In-Possibile. Quando l' idea non è ancora prodotto. Triennale Design Museum,tot 8 mei 2017. www.triennale.org

Modena, Pievelago. Un museo per le mummie di Roccapelago. Chiesa della conversione di San Paolo, tot 31 juli 2017 www.museomummieroccapelago.com

Napoli. I Tesori Nascosti. Tino di Caimano, Caravaggio, Gemito. Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, tot 28 mei 2017. www.itesorinascosti.it

Perugia. L' annuciata di Jacopo della Quercia. Galleria Nazionale dell 'Umbria, tot 30 maart 2017. tel. 0039.075.58668415

Roma. Ospiti della Spada. I Santi Quattro Coronati dal museo di Roma in Palazzo Braschi, tot 8 mei 2017. www.galleriaspada.beniculturali.it

Torino. Le Meraviglie del mondo. Le collezioni di Carlo Emanuele I di Savoia. Galleria Sabauda e Biblioteca Reale, tot 2 april 2017. www.museireali.beniculturali.it

Venezia, Murano. Murano Oggi. Emozioni di Vetro. Museo del Vetro di Murano, tot 25 april 2017. www.museovetro.visitmure.it/it

Verona. Dagli ideali Risorgimentali di Hayez alla Forza liberatrice di vedova. Galleria d'arte moderna Achille Forti – palazzo della Ragione, tot 31 december 2017. www.palazzodellaragioneverona. it


Boeken

Le curiosità di Napoli door Camillo Albanese

Gli occhi della Gioconda door Alberto Angela

Il quadro mai dipinto door Massimo Bisotti

Certi Momenti door Andrea Camilleri

L' estate fredda door Gianrico Carofiglio

Il maestro delle ombre door Donato Carrisi

Manuale di Napoletanità door Amadeo Colella

Viva il Latino. Storie e bellezza di una lingua inutile door Nicola Gardini

Carnevale in giallo door Antonio Manzini

La cucina di Apicio. A tavola con gli antichi romani door A. Pagano en P. Strano

La Paranza dei bambini door Roberta Saviano

Napoli come era door Attilio Wanderlingh


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nederland kent 18 comitati, te weten:

Amersfoort, Amsterdam,  Arnhem,  Breda,  Deventer,  Dordrecht, Eindhoven, Friesland, Groningen, Haarlem, Leiden/Den HaagMaastricht, Nijmegen, Rotterdam, Sittard,Twente, Utrecht,  Zeeland. 

De onderstreepte comitati kunt u aanklikken. 

..............................................................................................................................................................................................
Edizione 123 del 25-10-2017

Jaap Duijs, voorzitter / presidente del Comitato Friesland 

per contattare il nostro comitato:

comitato@dantefriesland.nl
 
<>Secretariaat: Ottemaweg 3 9063 DW Mûnein
tel. 058-2563525
e-mail: mg.vegter@yahoo.com