Società Dante Alighieri Friesland

tel: 058-2563525
e-mail: comitato@dantefriesland.nlCari visitatori!

Benvenuti al sito telematico - nato il 22 novenbre 2000 - del Comitato di Friesland. Troverete qui elementi della nostra "Nieuwsbrief" che ricevono i soci del nostro comitato. Saranno menzionate ultime notizie, reazioni, attività prossime etc.  

Tenzij anders vermeld beginnen onze bijeenkomsten om 14.30 of 19.30 uur en vinden plaats op de per lezing aangegeven locatie. 
Toegang introducés: € 5,00 (tenzij anders vermeld)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________<>

Lid worden van Dante Friesland?

Italië is een ‘verhaal’ dat al eeuwenlang veel mensen boeit.

U kent misschien de plaatsen waar dit verhaal zich afspeelt: Venetië met zijn kanalen, de paleizen van Florence, de pleinen van Rome, de glooiende heuvels van Toscane, het stralende landschap van het Zuiden. Bekende personages uit dit verhaal zijn: Michelangelo en Rafaël, Verdi en Vivaldi, Fellini en Pasolini. In het dagelijks leven bent u vertrouwd met veel voorwerpen ontworpen in Italië, van kleding tot auto’s: ook die maken deel uit van het verhaal.

Bij de Società ‘Dante Alighieri’ kunt u dit fascinerende verhaal beter leren kennen! www.dantefriesland.nl

Ondergetekende, mw/dhr………………………………

Adres ……………………………………………………………..

Postcode en woonplaats…………………………………

Meldt zich m.i.v ………….. aan als lid van Società Dante Alighieri en heeft de contributie over-gemaakt op rek. nr. NL85ABNA042 48 91 719

t.n.v. de penningmeester Dante Alighieri Friesland.

Datum.............. handtekening………………………… \

Houdt u van Italië?

Wilt u er meer over weten?

Zou u de taal willen leren lezen en spreken? Kortom gaat uw interesse voor dit land verder dan een vakantie, dan is er voor u de

Società Dante Alighieri

opgericht in 1889, met een centrale zetel in Rome en met meer dan 400 afdelingen over de gehele wereld, waarvan 18 in Nederland. De vereniging is genoemd naar de beroemde

Florentijnse dichter Dante Alighieri (1265-1321), die beschouwd wordt als de grondlegger van de Italiaanse taal. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de kennis van volk, taal en cultuur van Italië. Iedere afdeling doet dit op haar eigen wijze en met haar eigen mogelijkheden.

De afdeling Friesland probeert zoveel mogelijk inlichtingen te geven over alles wat zich afspeelt op het gebied van de Italiaanse cultuur in Nederland. Verder ontwikkelt onze vereniging activiteiten op het gebied van: . lezingen over kunst, keuken, design en toerisme

. film en theaterbezoek Dante Friesland bemiddelt bovendien bij: . taallessen op meerdere niveaus door bevoegde docenten . conversatielessen voor gevorderden

. lezen in groepjes . privé taallessen

Om deel te kunnen nemen aan de lezingen/activiteiten of lessen dient u lid van Dante Friesland te zijn. Het lidmaatschap bedraagt € 20,00 per persoon of € 30,00 per samenwonend (echt)paar per kalenderjaar. Opzeggingen dienen voor 1 oktober van een lopend boekjaar te geschieden.

Voor meer inlichtingen kunt u bellen tel. 058-2563525 of 058-2124963 of e- mailen naar comitato@dantefriesland.nl

Zou u het ingevulde strookje in een voldoende gefrankeerde enveloppe willen zenden aan het

secretariaat, Ottemaweg 3, 9063 DW Mûnein. E-mail : mg.vegter@yahoo.com


Gelieve de contributie € 20,00 p.p., en € 30,00. voor samenwonenden over te maken op:
Società Dante Alighieri Friesland,
banknummer NL85ABNA042 48 91 719
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Lezingen Najaar 2016

Zondagmiddag 9 oktober 2016, aanvang 14.30 uur

HET ROMEINSE KEIZERRIJK (27 v. Chr. - 476 n. Chr.), lezing door Marc Permeke

Het Romeinse Keizerrijk (Imperium Romanum), is feitelijk de laatste fase van het Romeinse Rijk. In

2014 herdachten we het feit, dat 2000 jaar geleden de eerste Romeinse keizer Caesar Augustus stierf.

Hoe belangrijk is hij voor Rome en het Romeinse rijk geweest? Andere keizers die hun stempel op de stad hebben gedrukt zijn o.a. Nero, Vespasianus, Titus, Trajanus, Hadrianus, Diocletianus en Constantijn de Grote. Tijdens de lezing maakten we kennis met keizers-fora, paleizen (w.o. Villa Hadriana in Tivoli), tempels (o.a. Pantheon), (amfi-) theaters, badhuizen, circussen, triomfbogen en basilica’s.

Gekeken werd naar de personen die een essentiële rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling, uitbreiding en verfraaiing van de stad, zowel naar opdrachtgevers, als naar architecten en kunstenaars. Centraal in de lezing stonden architectuur, schilderkunst en beeldhouwkunst. Bovendien passeerden aspecten van bv. de politieke situatie en het dagelijkse leven de revue.

Marc Permeke is zeer verbonden met Italië. Hij woonde in Rome en Taormina, waar hij werkte als gids. Nadat hij kunstgeschiedenis had gestudeerd aan de universiteit van Leiden, was hij docent aan de NHTV (Nederlandse Hogeschool voor Toerisme en Vrijetijdsbesteding) te Breda. Plaats : Grand Café Restaurant De Koperen Tuin, Prinsentuin 1, 8911 DE Leeuwarden

De fraaie lezing werd door de dertig aamwezigen zeer positief ontvangen!
.................................................................................................................................................................................................................

Zondagmiddag 13 november 2016, aanvang 14.30 uur

Helaas heeft de lezing van mevrouw Van der Geest vanwege ziekte niet plaatsgevonden.

De lezing volgt op en latere moment.

De maaltijd, die erg op prijs werd gesteld is wel doorgegaan!

Aan tafel met de Romeinen: Het belang van dineren in de romeinse tijd, lezing door Wendelijn van der Geest

Gezamenlijke maaltijden hebben een belangrijke functie in onze maatschappij; ze zijn niet alleen lekker en gezellig, maar ook ondersteunen ze vaak ons sociale netwerk. Dit was zeker niet anders in de romeinse maatschappij, waar het netwerken en het verwerven van status mogelijk nog belangrijker was dan in onze maatschappij. Het organiseren van gezamenlijke banketten (een convivium) was een reflectie van iemands rijkdom, van iemands (goede) netwerk, diens ontwikkeling en verfijnde smaak. In deze lezing zullen meerdere facetten van de Romeinse eetcultuur aan bod komen. Tenslotte zullen we een banket ‘bijwonen’ in het Huis van de Tragische Poëet in Pompeii en nemen we het kookboek van de beroemde gastronoom Apicius wat beter onder de loep.

Wendelijn van der Leest (1977) is historica en oudheidkundige. Zij behaalde de master Ancient Culture and Society en de Researchmaster History: Cities, States and Citizenship (cum laude) aan de Universiteit Utrecht. Ze spreekt met passie en enthousiasme over de geschiedenis van de Oudheid en Renaissance.

Deze middag wordt besloten met een 'Romeins' buffet. Gaat u ook aanliggen en genieten van 2000 jaar oude receptuur?

Plaats : Grand Café De Koperen Tuin, Prinsentuin 1, 8911 DE Leeuwarden

Datum : 13 november

Aanvang lezing: 14.30 uur

Aanvang buffet: ca. 17.30 uur

Informatie, zoals de prijs voor leden en/of introducés en voorwaarden, betreffende deze maaltijd vindt u in de nieuwsbrief van augustus/september.

 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Cursussen  Italiaans.

Het Comitato Dante Alighieri Friesland verzorgt zelf geen cursussen.

Belangstellenden worden graag doorverwezen naar:

Mevr. T.L. Scholte, docente Italiaans,
Jaarlastins 21,  8925 GM  Leeuwarden

Tel: 058-2663409  e-mail: tlscholte@live.nl

CURSUS ITALIAANS, begin 19 september 2016, Cultuurcentrum, Dirk Boutstraat 35, 8932 CT Leeuwarden.

Maandag

1) A0-A1 beginners 18:30-19:45

2) B1 B2 19:45 - 21:00

3) A2 21:00 - 22:15

 

Disndag

1) B2 18:30 -19:45 

2) A1-A2 19:45 - 21:00

3) A0 - A1 beginners

 
Uw docent zal zijn Vincenzo Tabacco uit Groningen

Voor het volgen van een cursus is kennis van de Nederlandse grammatica een vereiste. Plaatsing gaat in overleg met de docent. Tijdens de cursus wordt zoveel mogelijk Italiaans gesproken. Alle cursussen vergen enige uren huiswerk per week.
Informatie bij Mevrouw Scholte 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


...............................................................................................................................................................................................................................................
  
Nuttige adressen:

Nuttige adressen

www.dantefriesland.nl: informatie betreffende lezingen, cursussen etc.
Italiaanse ambassade: Alexanderstraat 12, 2514 JL Den Haag. tel. 070-3469249 

www.bonardi.nl: Libreria Bonardi, Italiaanse boekhandel, Entrepotdok 26, 1018 EM Amsterdam
www.fondoambiente.
it
: Italiaans erfgoed.Fondo Ambiente Italiano 

www.iicamsterdam.it: Istituto Italiano di Cultura per i Paesi Bassi, culturele programma's, bibliotheek. Keizersgracht 564, 1017 EM Amsterdam 

www.ladante.it: Sede Centrale van La Società Dante Alighieri, Piazza Firenze, 27-00186 Roma
www.museionline
.it www.nkv.nl: Nederlandse Klassiek Verbond, afdeling Friesland


De Sede Centrale van de Società Dante Alighieri, Piazza Firenze 27, 00186 Roma


Istituto Italiano di Cultura per i Paesi Bassi, Keizersgracht 564, 1017 EM Amsterdam
tel: 020-6263987/6265314
www.iicamsterdam.esteri.it

Zie ook: www.enit.nl

Italiaanse Ambassade, Alexanderstraat 12,  2514 JL  Den Haag
tel: 070-3469249

Libreria Bonardi, Entrepotdok 26,  1018 AD  Amsterdam
tel: 020-6239844
www.bonardi.nl

Incontri, tel: 030-2436166
Dit is een tijdschrift dat een bijdrage wil leveren aan de contacten tussen Italië en Nederland op het gebied van taal en cultuur.

Nederlands Klassiek Verbond, afdeling Friesland Friesland. Info: www.nkv.nl
 

Sites om aan te klikken:

www.ladante.it              (Brengt u naar de Sede Centrale in Rome)
www.yahoo.it
www.italcult.demon.nl   (Brengt u naar het Italiaans Cultureel Instituut In Amsterdam)
www. italicon.it             (Geeft veel informatie over taal en cursussen)
www.repubblica.it
www.italie.nl
..............................................................................................................................................................................................

Nederland kent 18 comitati, te weten:

Amersfoort, Amsterdam,  Arnhem,  Breda,  Deventer,  Dordrecht, Eindhoven, Friesland, Groningen, Haarlem, Leiden/Den HaagMaastricht, Nijmegen, Rotterdam, Sittard,Twente, Utrecht,  Zeeland. 

De onderstreepte comitati kunt u aanklikken. 

..............................................................................................................................................................................................
Edizione 117 del 17-11-2016

Jaap Duijs, voorzitter / presidente del Comitato Friesland 

per contattare il nostro comitato:

comitato@dantefriesland.nl