Società Dante Alighieri Friesland

tel: 058-2563525
secretariaat e-mail: mg.vegter@yahoo.comCari visitatori!                

Benvenuti al sito telematico - nato il 22 novenbre 2000 - del Comitato di Friesland. Troverete qui elementi della nostra "Nieuwsbrief" che ricevono i soci del nostro comitato. Saranno menzionate ultime notizie, reazioni, attività prossime etc.

Tenzij anders vermeld beginnen onze bijeenkomsten om 14.30 uur en vinden plaats in:
Grand Café Restaurant De Koperen Tuin, Prinsentuin 1, 8911 DE Leeuwarden tel. 058-2131100 
Toegang introducés: € 10,00      

De penningmeester verzoekt u de contributie ad € 20,00 per persoon of € 30,00 per samenwonend (echt)paar voor het jaar 2024 zo spoedig over te maken. Omschrijving: contributie 2024 op rekeningnummer NL85ABNA 042 48 91 719 t.n.v.
Società Dante Alighieri Friesland 

==================================================================


Zondagmiddag 28 januari 2024 De visuele erfenis van Mussolini in Rome
door Marc Leijendekker

Wat is er nog te zien aan gebouwen, opschriften en schilderingen die rechtstreeks naar hem verwijzen?
Marc Leijendekker heeft jarenlang voor NRC geschreven over Italië, als correspondent (twee keer) en als verslaggever.
Na de AOW-leeftijd te hebben bereikt, heeft hij besloten als free lance correspondent te blijven berichten over Italië.
Tegenwoordig verdeelt hij zijn tijd ongeveer half/half tussen Nederland en Rome

Plaats : Grand Café Restaurant De Koperen Tuin, Prinsentuin 1 te Leeuwarden
Aanvang : 14.30 uur
Taal : Nederlands Toegang lezing: gratis voor leden, introducés betalen € 10,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zondagmiddag 10 maart 2024 Middeleeuws Apulië door Huub Kurstjens, historicus.

Aan de hand van herkenbare monumenten en gebouwen in verschillende steden in Apulië wordt de geschiedenis behandeld van de vroege middeleeuwen tot en met de perioden onder het bewind van de Normandiërs, de Hohenstaufen, de Anjous en de Aragonezen, waarbij Castel del Monte onderdeel uitmaakt van de presentatie. 
Huub Kurstjens heeft verschillende artikelen en lezingen over Frederik II op zijn naam staan. Laatstelijk verschenen is zijn boek: Castel del Monte, tussen feit en fictie.

Plaats : Grand Café Restaurant De Koperen Tuin, Prinsentuin 1 te Leeuwarden
Aanvang : 14.30 uur
Taal : Nederlands Toegang lezing: gratis voor leden, introducés betalen € 10,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondagmiddag 14 april 2024  I secreti della città del Vaticano/door Marc Permeke
 
Tijdens deAlgemene Ledenvergadering, voorafgaand aan de lezing, heeft Jaap Duijs na 24 jaar voorzitterschap nu officieel afscheid genomen. "Altijd met erg veel plezier gedaan, maar op 81-jarige leeftijd draag ik het stokje graag over aan een opvolger".
Secretaris Greetje Vegter bedankte Jaap met een paar mooie Italiaanse flessen en een royale dinerbon voor twee personen.  Beiden spraken de hoop uit dat er zich spoedig kandidaten voor een bestuursfunctie zullen melden.


Info lezing:

Wie kent Vaticaanstad niet? Maar wie weet hoe lang de kleinste onafhankelijke staat ter wereld bestaat en hoe zij is ontstaan? Ook bekend onder de naam Heilige Stoel, maar wat is dat nu weer? Waaruit bestaan de bezittingen van Vaticaanstad? Waar verblijven de pausen? Wat is de rol van de Zwitserse Garde en hoe word je er lid van? Hoe zijn de Vaticaanse musea ontstaan? Wat is het belang van de Chiesa di Sant' Anna dei Palafrenieri? Hoe interessant zijn de Vaticaanse tuinen en kun je ze bezoeken? Kortom, de hoogste tijd om het verleden, het heden en de natuurlijk de geheimen van Vaticaanstad uit de doeken te doen(tekst: Marc Permeke).
Marc Permeke is zeer verbonden met Italië. Hij woonde in Rome en Taormina, waar hij als gids werkte. In Nederland was hij docent aan NHTV (Nederlandse Hogeschool voor Toerisme en Vrijetijdsbesteding) te Breda, nadat hij kunstgeschiedenis had gestudeerd aan de universiteit van Leiden. Sinds zijn pensionering geeft hij lezingen en cursussen.

Plaats : Grand Caé Restaaurant De Koperen Tuin, Prinsentuin 1 te Leeuwarden
Aanvang : 14.30 uur
Taal : Nederlands Toegang lezing: gratis voor leden, introducés betalen € 10,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Het jaarlijkse Italië-evenement Haarzuilens vindt dit jaar plaats van 31 mei-2 juni 2024.

De Nederlandse comitati zullen daar grotendeels weer vertegenwoordigd zijn.

Informatie: italieevenement.nl.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bestuursfuncties

Wij doen een dringende oproep aan onze 'betrokken' leden met betrekking tot het vervullen van een bestuursfunctie. Op dit moment hebben wij geen voorzitter in functie, mede gelet op de hoge leeftijd van onze bestuursleden is een vernieuwing/verjonging wenselijk. Mocht u zich willen opgeven, en twijfels hebben betreffende taal en communicatie in het Italiaans, weet dan dat u ondersteund zal worden door de bestuursleden! 


Boeken

Come d'Aria door Ada D'Adamo (Premio Strega 2023)
Le altalene door Mauro Corona
Con tanto affetto ti ammazzerò door Pino Imperatore
ELP door Antonio Manzini
La Resistenza delle donne door Benedetta Tobagi (Premio Campiello 2023

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cursussen Italiaans


Voor het volgen van een cursus is kennis van de Nederlandse grammatica een vereiste. Plaatsing gaat in overleg met de docent. Tijdens de cursus wordt zoveel mogelijk Italiaans gesproken. Alle cursussen vergen enige uren huiswerk per week. Om deel te kunnen nemen aan de lessen, dient u lid te zijn van de Societå Dante Alighieri Friesland

Ons Comitato verzorgt zelf geen curussen. Belangstellenden worden doorverwezen naar gekwalificeerde docente Lucia Arena.


Voor actuele informatie kunt u contact opnemen met Mevrouw Tet Scholte, tel. 058-2663409 of tetscholte6@gmail.com

Wij verzoeken cursisten/leden die zich niet opnieuw inschrijven voor een cursus en/of geen lid willen blijven van de vereniging dit bij de secretaris te melden, per e-mail: mg.vegter@yahoo.com of per post: Ottemaweg 3, 9063 DW Mûnein

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nuttige adressen.

www.ladante.it: Sede Centrale van La Società Dante Alighieri, Piazza Firenze, 27-00186 Rome
www.museionline.it
www.nkv.nl: Nederlands Klassiek Verbond, afdeling Friesland
www.harmonie.nl

______________________________________________________________________________________________________________________________<>

Lidmaatschap Dante Friesland.

Het lidmaatschap bedraagt € 20,00 per persoon of € 30,00 per samenwonend (echt)paar per kalenderjaar.

Inlichtingen: mg.vegter@yahoo.com of bellen tel.  058 2563525.

Società Dante Alighieri Friesland, banknummer NL85ABNA042 48 91 719


 .........................................................................................................................................................................................................................................................

Società Dante Alighieri

opgericht in 1889, met een centrale zetel in Rome en met meer dan 400 afdelingen over de gehele wereld, waarvan 18 in Nederland. De vereniging is genoemd naar de beroemde

Florentijnse dichter Dante Alighieri (1265-1321), die beschouwd wordt als de grondlegger van de Italiaanse taal. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de kennis van volk, taal en cultuur van Italië. Iedere afdeling doet dit op haar eigen wijze en met haar eigen mogelijkheden.

De afdeling Friesland probeert zoveel mogelijk inlichtingen te geven over alles wat zich afspeelt op het gebied van de Italiaanse cultuur in Nederland. Verder ontwikkelt onze vereniging activiteiten op het gebied van lezingen over kunst, keuken, design en toerisme,film en theaterbezoek.
Dante Friesland bemiddelt bovendien bij taallessen op meerdere niveaus door bevoegde docenten en conversatielessen voor gevorderden
, lezen in groepjes, privé taallessen.

Om deel te kunnen nemen aan de lezingen/activiteiten of lessen dient u lid van Dante Friesland te zijn.
Opzeggingen dienen voor 1 oktober van een lopend boekjaar te geschieden.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         


TALENSCHOLEN:

Een aantal Italiaanse Instituten en scholen geeft korting op het cursusgeld aan leden van onze vereniging. Er kunnen wel verschillende voorwaarden aan de beurzen (beperkt aantal) gesteld worden, zoals een minimaal aantal weken en/of een bepaalde periode. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen, dient u meer dan 2 jaar lid te zijn van Dante Friesland. 

Taalscholen:
Arezzo Cultura Italiana,www.culturaitaliana.it
Bologna Arca-Bologna, www.arcaitalianschool.com
Firenze Europass Centro studi Europeo, www.europass.it
Firenze Istituto Europeo Firenze, www.istitutoeuropeo.it
Modena Romanica, www.romanica it
Rimini Dante Alighieri, www.tiberius-international.com
Urbania Centro Studi Italiani, www.centrostuditaliani.org

Inschrijvingsprocedure:
Alle contacten met de school van uw keuze betreffende de cursus, huisvesting, betaling etc. onderhoudt u zelf. Dante Friesland maakt een begeleidend schrijven ten behoeve van de beurs/korting, maar bemiddelt verder niet. Op de websites van de hierboven genoemde scholen informeert u zich over de opleiding, het programma, de voorwaarden etc.. Wanneer duidelijk is dat u van de korting gebruik kan maken, kunt u bellen met mevr. G. Vegter, tel 058-2563525 of mevrouw J. Kattenberg-Batstra, tel. 058-2124963. Dante Friesland staat niet garant voor de kwaliteit van de inhoud van de lessen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nederland kent 15 comitati, te weten:

Amersfoort, Amsterdam,  Deventer,  Dordrecht, Eindhoven, Friesland, Groningen, Haarlem, Leiden/Den HaagMaastricht, Nijmegen, Rotterdam, Sittard,Twente, Utrecht .

TIP:
De onderstreepte comitati kunt u aanklikken voor extra informatie over allerlei Italiaanse zaken!

..............................................................................................................................................................................................
Edizione 169 del 28-04-2024.

il nostro comitato:

Secretariaat:
tel. 058-2563525
e-mail: mg.vegter@yahoo.com

Allen een mooie zomer gewenst! De website wordt na de zomer weer ververst.